Marco Polo Toate | Sezonul 1 | Sezonul 2

Descriere:
A pornit la drum ?mpreună cu tatăl și cu unchiul său. Acolo a c?știgat rapid ?ncrederea conducătorului mongol Kublai Khan din dinastia Yuan, care domnea pe atunci peste Peking, execut?nd ?n misiunea sa călătorii de afaceri.Trailer
066115087118076056102057115054054115057102056076118087115066