Quantico 2015 Toate | Sezonul 1 | Sezonul 2

Descriere:
Serialul spune povestea unor tineri recru??i FBI, fiecare cu motivul s??u secret s?? intre ??n eficienta organiza??ie. Alex e o t??n??r?? al c??rei trecut tumultuos va ie??i la iveal?? dup?? ce ??ncepe cursurile ce ar trebui s?? o transforme ??ntr-o agent?? FBI.


Trailer
055077109051052101077107097090090097107077101052051109077055